Риси обдарованої дитини, які часто ігнорують батьки

Spread the love

Своєрідне розуміння батьками дій та поведінки власних дітей час від часу викликає занепокоєння. Та важливо розуміти, що це явище далеко не завжди можна однозначно класифікувати, оскільки дії дітей часто свідчать не про відхилення, а про їхню обдарованість.

Дослідники відзначають кілька характерних особливостей:

Виразна та швидка вимова

Особливо притаманна обдарованим дітям розбірлива та швидка вимова, виникає внаслідок швидкості мислення та розширеного словникового запасу. Деякі діти розвиваються швидше за своїх ровесників, а це пояснюється не лише їхнім швидким мисленням, а й тим, що вони продукують ідеї швидше та ефективніше, ніж можуть їх висловити.

Схильність поглиблюватись в власні думки

Часто діти не мають чіткої межі між уявним світом та реальністю, і це вказує на добре розвинене мислення та уяву. Це, в свою чергу, може стати вагомою базою для подальшого прогресу та досягнень.

Часто ми сприймаємо дітей як брехунів через їхні постійні вигадки та історії, проте важливо не робити поспішних негативних висновків. Різнобарвна уява — це ознака високої інтелектуальної активності.

Тяга до замальовок

Часто замальовки дітей сприймаються як випадкові чи хаотичні малюнки. Насправді, через них діти виражають інформацію, візуалізують дані у вигляді таблиць, схем, нестандартних контурів. Замальовки допомагають дитині систематизувати свої думки, аналізувати та структурувати інформацію на папері.

Бажання спілкуватися з дорослими

Часом діти мають тягу до спілкування зі старшими. Насамперед, важливо не хвилюватися та не приписувати їй нездатність до спілкування з однолітками. Це можна трактувати як спробу здобути додатковий досвід, недоступний під час спілкування з ровесниками.